Erfarna experter på stammar och relining

Trygghet - Hållbarhet - Service

Erfarna experter på stammar och relining

Trygghet - Hållbarhet - Service

Välj oss för relining i Göteborg

Relining är ett effektivt och prisvärt alternativ till det klassiska stambytet som många ser som den enda lösningen om stammarna börjar bli slitna. 

Väljer ni oss för en relining i Göteborg får ni ett tryggt, säkert alternativ som dessutom går snabbt att utföra - utan att kvaliteten blir lidande. Med oss får ni dessutom alltid 10 års garanti på jobbet

Hur mår era stammar? Låt oss genomföra en kontroll redan idag. Fyll i formuläret här på sidan så återkopplar vi så snart som möjligt!

relining Göteborg

Viktigt att hålla stammarna i gott skick

Oavsett om man är villaägare, fastighetsägare eller exempelvis en större BRF i Göteborg måste man underhålla och åtgärda detaljer som annars kan komma att kosta mycket pengar. De pengar man lägger på underhåll är rena investeringar för framtiden. 

Svårigheten ligger emellertid i att kontrollera det man inte ser. Hur mår exempelvis stammarna som löper på insidan av huskroppen?

Många av de vattenskador som äger rum i Sverige gör det som en följd av hål och sprickor i rör och ledningar – och det kostar både pengar och tar tid att åtgärda dessa. Genom att anlita oss får ni en trygg och säker partner både för undersökning av stammarna och för eventuella åtgärder.

Fördelar med relining i Göteborg 

Relining är en relativt ny teknik som verkligen kommit att revolutionera branschen. Där man tidigare varit tvungen att byta ut stammar och dras med höga kostnader och ett långt förfarande i form av att stambyte så kan man numera - genom en relining - reparera de befintliga stammarna. 

Detta sker på insidan och vill man förenkla så kan man säga att man bygger upp nya stammar - av polyesterplast - på insidan av de gamla stammarna. Dessa fungerar som en gjutmall och då plasten härdar så byggs nya stammar upp. De hål, sprickor och problem som de gamla stammarna hade blir irrelevanta - de nya stammarna håller absolut tätt.

rörinspektion

Så går en relining i Göteborg till 

En relining kan göras på en betydligt kortare tid än ett stambyte och dessutom slipper man riva ut exempelvis badrumsväggar. Som boende i exempelvis en BRF där ett stambyte sker kan man, under en viss tid, tvingas dela exempelvis toalett och dusch med sina grannar. 

Allt detta slipper man genom en relining i Göteborg. Det handlar om enorma uppsidor och vi har den vana och erfarenhet för att hjälpa såväl BRF:er, fastighetsägare och villaägare med denna lösning.

Alltid med fokus på kvalitet och alltid med en garanti om 10 år på jobbet. Utöver detta så filmar vi hela förloppet och lämnar över en USB-sticka som en del av den dokumentation som görs. Vi är med dig från start till mål! 

Vi undersöker stammarna i er fastighet 

Ny teknik ger oss möjlighet att enklare lokalisera problem och ställa rätt diagnoser - något som också gör att vi direkt kan vidta rätt åtgärder. Misstänker du att stammarna i din villa - eller i fastigheterna tillhörande er BRF - är av en sämre kvalitet så är det bara att kontakta oss för en närmare undersökning av dessa. 

Vi kan idag undersöka stammar med hjälp av slangar där kameror finns fästa i toppen. Detta gör att vi i realtid kan se om det finns sprickor, hål eller något annat uppseendeväckande  i form av exempelvis stopp i rören. Vi antecknar allt detta och kan sedan visa upp inspelningen för dig som beställare - samtidigt som vi också presenterar förslag på olika åtgärder. 

Möjligheten att undersöka rör och ledningar med hjälp av kameror gör också att man som villaägare kan agera preventivt på ett helt annat sätt. Istället för att misstänka fel och känna oro över detta så kan man snabbt och enkelt undersöka hur det verkligen ser ut. 

Snabb och smidig relining i Göteborg