Trygga lösningar för din BRF

Relining förlänger stammarnas livslängd

Trygga lösningar för din BRF

Relining förlänger stammarnas livslängd

Relining för bostadsrättsföreningar i Göteborg

Vi planerar och strukturerar arbetet på ett sätt som borgar för effektivitet. Väljer er BRF i Göteborg oss för en relining så väljer ni en trygg partner som skapar säkra, hållbara lösningar. Vi arbetar säkert och minimerar risken för kostsamma vattenskador. 


Väl utvecklat system för relining i BRF:er

Vi har ett väl utvecklat system för relining där vi först kontrollerar alla stammar med hjälp av kameror och där alla eventuella skador och brister dokumenteras. Därefter sätter vi igång med planeringen av arbetet. Målet är att minimera påverkan på de boendes vardag och samtidigt också genomföra ett högkvalitativt jobb som gör skillnad för er. Vi filmar ingreppet och dokumenterar händelseförloppet. Allt detta sparas på ett USB-minne som överlämnas till er i samband med slutbesiktningen. 

relining BRF Göteborg

Relining istället för stambyte

Stammarna i en fastighet har en begränsad livslängd och måste av den anledningen kontrolleras med jämna mellanrum. Det är en väldigt viktig del av underhållet och av förvaltningen.

Om en stam går sönder kan man nämligen räkna med både höga kostnader och en mängd andra problem då det lätt kan komma att leda till vattenskador. Därför är kontroller av stammarna nödvändiga - och rätt åtgärder i samband med eventuella brister är ett måste. 

För de allra flesta förknippas en sådan åtgärd med ett stambyte. Ett stambyte innebär att man byter ut de befintliga stammarna mot nya. För att göra detta så måste man också gå in i varje lägenhet i en BRF och via badrumsväggen - i vissa fall även golv - genomföra ingreppet. Detta är dyrt, det påverkar medlemmarna i en BRF i Göteborg och det tar även en lång tid. Under tiden ett stambyte pågår så kan man tvingas dela provisoriska duschar och toaletter med sina grannar. 

Därför är en relining i er BRF i Göteborg ett bättre alternativ

Finns det en möjlighet att genomföra en relining istället är det alltid ett bättre alternativ - och vi står redo att hjälpa er BRF i Göteborg med detta. En relining i en fastighet innebär ett ingrepp som ger betydligt mindre påverkan på medlemmarnas vardag - och utan att på något sätt erbjuda en sämre säkerhet än vad ett stambyte gör. 

Den stora skillnaden ligger i att vi använder de befintliga stammarna och låter dessa vara kvar. Stammarna fungerar som en slags gjutmall där vi sprutar in polyesterplast i omgångar. Då denna plast härdar så bildas också nya stammar inuti de befintliga - och alla hål, sprickor och annan problematik är borta. En relining gör skillnad och skapar samma trygghet som ett stambyte, men med skillnaden att det inte alls påverkar medlemmarna på samma sätt och att kostnaden för arbetet blir lägre. 

rörinspektion BRF

Relining för din BRF i Göteborg